torstai 28. tammikuuta 2016

Vuosanka hiljenee


Ampumaharjoituksen taisteluammunnat ja taisteluharjoitus ovat päättyneet ja kaluston huolto sekä palautekeskustelut ovat käynnissä. Harjoituksen aikana ammuttiin 136 kadettien johtamaa taisteluammuntaa niin valoisalla kuin pimeällä sekä kaksi Kainuun Prikaatin sotilaspoliisijoukkueen toteuttamaa joukkueen taisteluammuntaa. Kokonaan uutena kokonaisuutena harjoituksessa mukana oli taisteluharjoitus, jossa nuorin kadettikurssi harjoitteli muun muassa tiedustelua, väijytystä ja iskua kohteelle sekä tiedustelu- ja sensorivälineiden käyttöä. Harjoituksen aikana järjestettiin lisäksi lukuisia muita hyviä oppimistapahtumia muun muassa Vuosanka-marssi, talvi-, hiihto- ja huoltokoulutusta. Harjoituksen osaamistavoitteet ja harjoitukselle määritetyt teemat, kouluttajuus - palvelusturvallisuus - huolto, ovat toteutuneet haasteellisista olosuhteista huolimatta hyvin. Sää vaihteli harjoituksen aikana +1 - -36 asteen välillä. Lunta oli aikaisempia vuosia vähemmän, mutta toimintakyvyn ylläpidon ja kaluston huollon osalta olosuhteet olivat kuitenkin tutun haasteelliset.

Johtajana ja kouluttajana kehittymisen perusta on muilta saadusta palautteesta oppiminen. Harjoituksen aikana palautetta on annettu runsaasti erilaisissa johtajatehtävissä olleille 360 asteen periaatetta noudattaen. Saadusta palautteesta on otettu opiksi, koska suoritukset niin taisteluammunnoissa kuin taisteluharjoituksessa paranivat harjoituksen loppua kohden. Ammuntojen johtamisen, tulitoiminnan valvomisen ja ryhmän hajautetun taistelutavan sekä toimintakyvyn ylläpitämisen perusteet vaativissa talvisissa olosuhteissa on nyt annettu. Tästä on hyvä jatkaa työssä ja opinnoissa eteenpäin.

Jäljellä on enää viimeiset palautekeskustelut ja huoltotoimenpiteet sekä joukkojen paluumarssit kotivaruskuntiin. Toivotan turvallista paluumatkaa!

Kiitän kaikkia harjoitukseen osallistuneita hyvin tehdystä työstä. Ilman Teitä harjoituksen toteuttaminen laadukkaasti ei olisi ollut mahdollista.
 
Ampumaharjoituksen johtaja
Komentaja Kai Suvanto
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti