perjantai 22. tammikuuta 2016

Kaikki kuntoon tai...

Varoupseerin vastuu harjoituksen turvallisesta läpiviennistä alkaa jo viimeistään 21 vuorokautta ennen harjoituksen alkua. Tällöin varoupseerin on varmistuttava siitä, että harjoitusalueen ilmatilavaraus ja harjoitustiedotteet tehdään joukko-osaston esikuntaan. Ilman ilmatilan varaamista ei kovapanosammuntoja saa suorittaa. Tämän jälkeen varoupseeri voi keskittyä muihin tehtäviin 18 vuorokauden ajan. Kolmea vuorokautta ennen ammuntojen alkua on varoupseerin huolehdittava siitä, että Vuosangan ampuma-alueen varoitustauluihin tulee merkintä ampuma-ajoista ja alueesta.

Ennen kovapanosammuntojen alkua on kaikille harjoitukseen osallistuville joukoille pidettävä varomääräysoppitunti. Varomääräysoppitunnilla kerrataan mm. toiminta ampumakenttäalueella, yleiset turvallisuusohjeet materiaalin käsittelystä sekä toimintaohjeet onnettomuustilanteessa.

Viimeistään ammuntoja edeltävänä päivänä harjoituksen johto ja varoupseerit tarkastavat ampumakäskyt, jotta voidaan varmistua ennen ammuntojen hyväksymistä, että ammunnoissa on otettu huomioon mm. koulutus, palvelusturvallisuus ja pelastuspalvelun toteuttaminen. Ammuntoja edeltävänä päivänä toteutetaan varo-oppitunti, johon osallistuvat ammunnanjohtajat, ammunnanvalvojat sekä varoupseeri. Varo-oppitunnilla käydään läpi yksityiskohtaisesti ammuntojen kovapanosvaiheiden ampuma-ajat, ammuntojen vaara-alueet, vaara-alueiden vaikutukset joukkojen liikkeisiin sekä käsketään lisämääreet kuten tilapäispuomit ja muut huomioitavat asiat. Varo-oppitunnin jälkeen harjoituksen johto järjestää koulutuspuhuttelun, jossa käydään läpi harjoituksen edellisen vuorokauden toiminta, seuraavan päivän suunniteltu toiminta sekä käydään läpi tulevat ammunnat.

Ampumakenttäalue eristetään viimeistään yhtä tuntia ennen ammuntojen alkua. Eristäminen toteutetaan sekä miehitetyillä vartiopaikoilla että lukituilla kiinteillä puomeilla. Lukituissa puomeissa on kyltit, joista selviää ampuma-ajat sekä varoupseerin yhteystiedot.

Tänä vuonna harjoituksessa on myös lentotiedusteluyksikön joukkoja, joiden kanssa sovitetaan yhteistoiminta vaara-alueet huomioiden. Lentotiedusteluosille annetaan käyttöön tietty lentokorkeus vaara-alueiden päällä. Lentokorkeuteen vaikuttavat mm alapuolella ampuvien joukkojen aseiden kaliiperit, ampumatarvikkeiden tyyppi sekä varatun ilmatilan korkeus.

Aikaisintaan 15 minuuttia ja viimeistään 5 minuuttia ennen päivän ammuntojen alkua varoupseeri soittaa ilmatilanhallintayksikköön (AMC) ja pyytää ilmatilan (rajoitusalueen) aktivointia ammuntojen aloittamiseksi. Ammunta voidaan aloittaa vain AMC:n luvalla ja mahdollisesti sen määräämin ehdoin tai aikarajoin.

Edellä mainittujen asioiden tekemisen jälkeen voidaan jo kohta aloittaa ammunnat. Ammuntojen johtajat ilmoittavat omat valmiutensa ampumapaikoittain varoupseerille. Kaikkien vaatimusten ja lisämääreiden (esim rajoitteet liikkumiselle, tilapäispuomien asettaminen) täyttyessä varoupseeri antaa ampumapaikoittain luvat kovapanosammuntojen toteuttamiseen. Ammuntoihin liittyvästä viestiliikenteestä, myönnetyistä luvista sekä muista tarvittavista asioista varoupseeri ylläpitää ja taltioi tarvittavat dokumentit. Varoupseeri huolehtii jatkuvasta ammuntojen tahdittamisesta ja turvallisuudesta.

Varoupseerin yhtenä keskeisenä tehtävänä varotoiminnan johtamisen lisäksi on jatkuva kadettien opettaminen. Harjoituksen turvallisuustoiminnasta kokonaisuudessa vastaavat harjoituksen varoupseerit apunaan useiden eri osa-alueiden ammattilaisia.
VaroupseeriEi kommentteja:

Lähetä kommentti