keskiviikko 20. tammikuuta 2016

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori tarkasti harjoituksen

Kadettien ampumaharjoitus Vuosangassa saavutti puolivälin keskiviikkona, jolloin myös Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Ilkka Korkiamäki tarkasti harjoituksen. Tarkastuksen yhteydessä järjestettiin myös mediapäivä, jossa rehtorin lisäksi isäntänä toimi Kainuun prikaatin komentaja, eversti Vesa Virtanen.

Tarkastus alkoi lyhyellä esityksellä ampumaharjoituksen tavoitteista ja järjestelyistä. Esityksessä painotettiin niin kattavaa huoltoverkostoa kuin palvelusturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Maasto-osuudessa seurattiin toisen vuosikurssin kadettien johtamia ammuntoja, jossa ampuvana osastona toimi Kainuun prikaatin varusmiehet.

Median edustajilla riitti kysymyksiä harjoituksen olosuhteista. Kenraali Korkiamäki toi esiin etenkin Vuosangan ampuma-alueen hyviä mahdollisuuksia monipuoliseen koulutukseen. Kainuun prikaatin komentaja kehui myös varusmiesten asennetta ja motivaatiota haastavista olosuhteista huolimatta. Tänäänkin tuotiin vahvasti esiin nesteen, oikean pukeutumisen sekä levon tärkeys jotta annetut tehtävät saadaan suoritettua toimintakyky säilyttäen.
Harjoituksen viestintä
Ei kommentteja:

Lähetä kommentti