tiistai 12. tammikuuta 2016

Ampumaharjoituksen turvallisuustoiminnasta (varotoiminta)

Ampumaharjoituksen varoupseerin tehtävät liittyvät Puolustusvoimien työ- ja palvelusturvallisuustoimintaan. Osana ampumaharjoituksen suunnittelua ja johtamista varotoiminnalla pyritään tapaturmien ehkäisemiseen ja estämiseen sekä avoimeen ja aloitteelliseen koulutuskulttuuriin.
Käytännössä ampumaharjoituksen varo- ja pelastushenkilöstö pyrkii linjaorganisaation tukena ehkäisemään ja estämään kaikki vahingot, tapaturmat ja onnettomuudet. Koulutukseen ja ammuntoihin liittyvät vaarat tunnistetaan ja vältetään, tai pienennetään niiden aiheuttamat riskit hyväksyttävälle tasolle. Näiden päämäärien saavuttamiseksi on hallittava riskejä.
Riski on vahingon mahdollisuus; se kuvaa vaaran suuruutta aiheutuvien vahinkojen vakavuuden ja tapahtuman todennäköisyyden yhdistelmänä. Riskiä voidaan pitää siedettävänä, jos sitä on vähennetty varautumalla sellaiselle tasolle, joka voidaan sallia ottamalla huomioon lakisääteisin velvoitteisiin perustuva tehtävä ja turvallisuudelle asetetut tavoitteet.
Avoimessa koulutuskulttuurissa henkilöstö hyödyntää tietoja jakamalla niitä ja keskustelemalla jatkuvasti eri toimintavaihtoehdoista suunnitelmien ja toteutuksen parantamiseksi aina turvallisempaan suuntaan. Varotoiminnan eri osa-alueiden taustalla resursseilla varautuminen (esim. pelastushenkilöstö ja lääkintämateriaali), dokumentointi (esim. ampumakäskyt ja toimenpideluettelot), sekä johtaminen (esim. puhuttelut ja palautetilaisuudet) ovat kaikki johdetut periaatteista ja tavoitteista lisätä turvallisuutta.
Ampumaharjoituksen varo-upseeri

                                         Kuva pelastuspalveluharjoituksesta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti