keskiviikko 27. tammikuuta 2016

Och samma på svenska…

Försvarshögskolans skjutövning i Vuosanka (Ampumaharjoitus 1, AH1) framskrider enligt planerna. För tillfället är övningens tredje och sista vecka på gång och de dagliga skjutningarna rullar framåt enligt det förutbestämda programmet. Skjutövningen spelar en central roll i kadetternas utbildning, då de under övningen auskulterar olika grundläggande rättigheter som de kommer att behöva i sina studier och slutligen i arbetslivet som beväringsutbildare.


I övningen fungerar den andra årskursens kadetter som skjutledare. Den första årskursens kadetter fungerar som eldövervakare samt formar skjutande avdelningar till stridsskjutningarna som leds av de äldre kadetterna. Förutom de yngre kadetterna består en del av de skjutande avdelningarna av beväringar från Kajanalands Brigad, som även står för en betydande del av övningsarrangemangen. Skjutningarna övervakas av stamanställda utbildare som förutom att de utbildar, övervakar och bedömer kadetternas utföranden, även säkerställer att allt utförs i enlighet med säkerhetsbestämmelserna. Skjutningarnas övervakare kommer delvis från Förvarshögskolan och delvis från andra truppförband, börjande från Jägarbrigaden i norr till Nylands Brigad i söder.

Vid sidan om stridsskjutningsskedet deltar den yngre kadettkursen kadetter i en stridsövning som fokuserar på funktion och stridsverksamhet i vinterförhållanden. Vuosanka har åter en gång levererat en ordentlig vinter åt trupperna då kylan i bästa (värsta) fall varit nära -35 grader. Upprätthållandet av funktionsdugligheten i kalla förhållanden är något som berört alla, men speciellt den första årskursen som bivackerar i tält. Snöläget har varit måttligt, men mer än tillräckligt för att kadetterna kunnat stifta nära bekantskap med skidor av modell SA-INT. Skidorna har inte bara utnyttjats som transportmedel till och från skjutplatserna, utan kadetterna har även fått lära sig grunder i hur en trupp på skidor kan användas i strid, inkluderande den enskilda skidburna soldatens verksamhet.

Övningen ger kadetterna bränsle för fortsatt utvecklande av den egna yrkeskunskapen. Den ger även erfarenheter och minnen som det kommer att talas om under framtida kurssammanträdanden. Under årens gång har skjutövningen i Vuosanka, "Vuosanka-övningen", mer eller mindre blivit ett begrepp bland kadetterna. Varje kurs har sin egen "Vuosanka-övning" och de som tidigare deltagit i övningen känner väl till att historierna från den egna "Vuosanka-övningen" blir färggrannare för var år som går…
CDH

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti