tiistai 19. tammikuuta 2016

Sissiryhmän mukana tehtävässä

Vanhempi kadettikurssi suunnitteli ja toteuttaa yhteistyössä nuoremman kurssin kadettien kanssa taisteluammuntoja erittäin haastavissa olosuhteissa. Työryhmäammunnan havaintojen perusteella ammuntoja on hiottu paremmiksi ja ammunnat voidaan toteuttaa turvallisesti ja mahdollisimman tilanteen mukaisesti ampuville osastoille.

Ampuva joukko saa käskyn, valmistelee ja harjoittelee tehtävänsä. Kun kaikki on valmista, alkaa tehtävän suorittaminen kovilla ampumatarvikkeilla. Ryhmä siirtyy lähes äänettömästi lumisen metsän läpi ja ryhmittyy tehtävän suorittamista varten. Kun maalitoiminta aktivoidaan, ryhmän johtaja toimii. Taistelu alkaa suunnitellusti ja lyhyen tulitoiminnan jälkeen ryhmä irtautuu seuraavalle tasalle.

Ammunnan jälkeen ryhmä saa palautteen toiminnastaan ja siirtyy lepoon omalle ryhmitysalueelle. Kadetit purkavat ammunnan järjestelyt, palauttavat tarvittavan kaluston ja käyvät ammunnan valvojan johdolla läpi päivän positiiviset kokemukset ja kehitystarpeet. Levon jälkeen alkaa valmistautuminen taas uuteen ammuntaan.

Ammunnan valvoja

                         Taistelija laukaisee kylkipanoksen ryhmänjohtajan käskystä

1 kommentti: